Seminārs jau pabeigts

Bērnu sports. Psiholoģiskie aspekti un ABA terapijas pielietojums sporta treniņos.

Semināra tēmas:

 • Pirmsskolas, sākumsskolas, pusaudžu un jauniešu vecuma psiholoģiskais raksturojums : motivācijas atšķirības, vecāku un trenera loma un funkcijas katrā vecuma posmā
 • Identitātes, t.sk. sportiskās identitātes nozīme jauniešu vecumā
 • Trenera uzdevumi veselīgas sportiskās vides bērnu – jauniešu sportā veidošanā un uzturēšanā
 • Trenera saskarsme ar bērniem ar UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) un ATS (autiskā spektra traucējumi)
 • Kas ir ABA terapija ?
 • ABA speciālista uzdevumi
 • Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi
 • Pētījumu metodoloģija un datu analīze
 • Problēmu noteikšana un novērtēšana
 • ABA pielietojums sporta treniņu procesā


Seminārs notiks sestdien, 13.maijā no pulksten 10:00 līdz 16:30 neklātienē, ZOOM platformā.

Semināru vadīs:

 • Sertificēta konsultatīvā psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā terapeite apmācībā
  Jurita SMILTIŅA
 • Sertificēta klīniska un veselības psiholoģe, ABA speciāliste
  Valērija Čerepova

Par dalību seminārā tiek izsniegta apliecība (8 stundas), derīga resertifikācijai LSFP.

Kontaktpersona: Darja Deņisova
Mob.:
29386023
Email:
[email protected]

Seminārs notiks:
13.05.2023

Pieteikšanās līdz:
11.05.2023

Dalības maksa:
49 €