Seminārs jau pabeigts

Mobings sportā. Cēloņi un sekas

SEMINĀRS “MOBINGS SPORTĀ. CĒLOŅI UN SEKAS”

Semināra tēmas:

  • Mobings- jēdziena definīcija, raksturīgās pazīmes, predisponējošās personības īpašības, mobinga dziļāka izpratne- kāds ir neapzinātais mobinga veidošanās mehānisms. Mobinga sekas uz fizisko, psihisko un sociālo veselības komponenti īstermiņā un ilgtermiņā.
  • Mobings starp bērniem- trenera loma. Kā rīkoties, kā veidot sarunu ar bērniem, vecākiem, praktiski ieteikumi.
  • Mobings treneru kolektīvā.
  • Vecāku mobings pret bērnu- trenera loma. Kā atpazīt neveselīgas vecāka-bērna attiecības, kā rīkoties.
  • Treneru mobings pret bērnu- kā pamanīt, ja sākas mobings no trenera, kādas izjūtas var provocēt treneri uz mobingu, kā rīkoties.
  • Mobinga prevencija- kā mazināt mobinga risku komandā, grupā.
  • Praktisko situāciju analīze.
  • Diskusija, apkopojums, noslēgums.


Seminārs notiks sestdien, 9.decembrī no pulksten 10:00 līdz 16:30 neklātienē, ZOOM platformā.

Semināru vadīs:

  • Dr. Laura Valaine ir psihoterapeite, ārsta grādu un rezidentūru apguvusi Rīgas Stradiņa universitātē. Ir pasniedzēja RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā.

 

Par dalību seminārā tiek izsniegta apliecība (8 stundas), derīga resertifikācijai LSFP. Apliecība par dalību seminārā tiks sūtīta elektroniski, uz norādīto e-pasta adresi.

Kontaktpersona: Darja Deņisova
Mob.: 29386023
Email: [email protected]

Seminārs notiks:09.12.2023

Pieteikšanās līdz:07.12.2023

Dalības maksa:49 €