Sporta ētika un Antidopinga kodekss

2024.gada seminārs. SEMINĀRS NOTIKS TIEŠSAITĒ! Par dalību seminārā tiek izsniegta apliecība (8 stundas), derīga resertifikācijai LSFP. Seminārs saskaņots ar RIIMC (RIMCK-24-25-nd), apjoms 8 stundas.

Mobings sportā. Cēloņi un sekas

2023.gada seminārs. SEMINĀRS NOTIKS TIEŠSAITĒ! Par dalību seminārā tiek izsniegta apliecība (8 stundas), derīga resertifikācijai LSFP.

Traumas sportā un pirmās palīdzības sniegšanas pamati

Seminārs notiks TIEŠSAITES formātā, ir aktuāls gan sporta speciālistiem, gan fizioterapeitiem. Par dalību seminārā tiek izsniegta apliecība (8 stundas), derīga resertifikācijai LSFP . Šīm semināram tiek piešķīrti arī 8 TIP punkti (LĀPPOS apstiprinājums).

Ēšanas traucējumi sportistiem

2023.gada seminārs. SEMINĀRS NOTIKS KLĀTIENĒ! Par dalību seminārā tiek izsniegta apliecība (8 stundas), derīga resertifikācijai LSFP.